Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

(h)ear XL
17.04.09 - 24.05.09

Een expositie met installaties, video's, lezingen en workshops over geluidskunst.
Curator: Mike Kramer

Ooit was geluidskunst: Kabaal! Tumult! Begin vorige eeuw raasden de lawaaimachines van de Italiaanse kunstenaar Luigi Russolo ter illustratie van zijn futuristisch manifest “l’Arte dei rumori”. In 1952 “componeerde” John Cage een concertzaal: gekuch van publiek, het voetengeschuifel van de pianist! 
De legendarische “stilte” van 4.33 bleek niet aan dovemansoren gericht. Ze diende als opmaat voor geluidskunst in verrassende gedaanten, variaties en frequenties. Klanksculpturen, noise, musique concrète, luidsprekerkunst, ambient, stemkunst. Inmiddels is sound art evenals klassieke muziek, jazz en pop een gerespecteerde, zelfstandige kunstvorm, die vaak in verband wordt gebracht met beeldende kunst en video-art. Geluidskunst is de kunst van het weglaten. Een klankavontuur dat diep doordringt in ons bevattingsvermogen omdat het ongeorganiseerd het ene oor ingaat en het andere oor georganiseerd verlaat.
        - Harry Prenger (Heerlen, maart 2009)

Deelnemende kunstenaars:
Gill Arno - 'lacunae' (installatie) + workshops ('mpld') + lezing
Steve Roden - 'three landscapes' (a/v installatie)
Stephen Vitiello (soundtrack) / Seoungho Cho (director) - 'buoy' (a/v installatie)
Paul Devens / 10:21 AM - 'latitude' (a/v installatie)
Raviv Ganchrow - '131 m cubed' (audio installatie + lezing)
chacha - 'turn me on' (a/v installatie)
Ronald van der Meijs - 'building breath' (audio installatie)
Erwin Stache - '83,7 kilo ohm' (interactieve audio installatie)
William Engelen - 'aanslag' (audio installatie)
Slavek Kwi - 'boto' (audio installatie)
Pierre Berthet - 'expirator' (audio installatie + performance tijdens de opening)

Klik hier en hier voor filmpjes van de performance op 17 april.

Opening
Op vrijdag 17 april 2009 opende Ad van der Koog, artistiek directeur van Intro In Situ de tentoonstelling.
kuS: 19.00 - 21.30 uur, performance door Pierre Berthet
Nieuwe Nor: 21.30 - 02.00 uur, optredens door Funckarma, Nowy en incite/

En verder...
Zondag 10 mei 14.00 u. in de Nieuwe Nor:
Lezingen en performances
David Toop
Gill Arno
Raviv Ganchrow

Workshops in kuS
Gill Arno (21 & 28 april, 5, 12, & 19 mei)


Afsluiting op 24 mei in kuS vanaf 20.00 u.
met een optreden van Pierre Bastien.

Met dank aan Reflexion Evenemententechniek www.reflexional.com
en Henk Adema.
INTERVIEW MET CURATOR MIKE KRAMER

door Harry Prenger

Evenals klassieke muziek, jazz en pop is geluidskunst intussen een gerespecteerde, zelfstandige kunstvorm. Van 17 april tot en met 24 mei staat het Heerlense kunstencentrum Signe in het teken van geluidskunst met optredens, lezingen, installaties en workshops. Hiervoor heeft men gerenommeerde namen weten te strikken. Verwacht worden onder meer Pierre Bastien, Erwin Stache en Incite/. Lezingen zijn er van schrijver-essayist-muzikant David Toop en de geluidskunstenaars Gill Arno en Raviv Ganchrow. Van o.a. Stephen Vitiello, Steve Roden en Paul Devens zijn installaties te zien en te horen. Het zijn slechts enkele namen van deze unieke geluidsexhibitie; een hoogtepunt in de programmering van experimentele muziek waarmee Signe stilaan enige faam heeft bewerkstelligd. Het volledige programma kunt u elders op deze site vinden.

Curator van de geluidskunsttentoonstelling is de uit Heerlen afkomstige Mike Kramer. Sinds maart 2008 organiseert hij voor Signe (h)ear, wat staat voor 'experimental audio research'. Dit zijn concerten met experimentele en elektronische muziek van relatief onbekende acts.
Kramer: “De opzet van (h)ear is een laagdrempelig platform te bieden voor artiesten en kunstenaars die zich op of over de rand van het experimentele bevinden binnen het kader van geluidsexperiment en muziek. Het was een niet ingevuld onderdeel binnen het Heerlense en ik was (en ben) van mening dat experimentele muziek ook bestaansrecht heeft. In de wetenschap dat dit weggelegd is voor een klein publiek ben ik lekker eigenwijs gestart met het organiseren van (h)earavonden in kuS. De ervaring geeft blijk van een relatief grote belangstelling. Om dit succes te bekrachtigen is mij door de zogeheten 'denktank' van kuS gevraagd te gaan nadenken over het opzetten van een expositie met als thema geluidskunst. We zijn nu vier maanden verder en het concept inclusief invulling is een feit.”

Wat kunnen we verwachten van deze exhibitie met geluidskunst?
“Er zullen geluidsinstallaties te zien en horen zijn: één die zelfs interactief is. Daarnaast worden een aantal video's getoond waarvan de nadruk ligt op de onderliggende soundtracks en geluiden. Ook zullen een aantal 'audio only' installaties te beleven zijn. Verder heb ik een tweetal kunstenaars bereid gevonden voor het geven van workshops en zullen een drietal lezingen met als thema, je raadt het, geluid plaatsvinden met o.a. David Toop. Op met name de openings- en afsluitdag van de expositie zullen tevens enkele optredens en/of performances plaatsvinden in kus en De Nieuwe Nor. Afsluiter zal zijn Pierre Bastien.”

Veel mensen denken dat geluidskunst moeilijke, ontoegankelijke muziek is. Kun je eventuele drempelvrees voor bezoekers wegnemen door uit te leggen waarom geluidskunst helemaal niet moeilijk of zware kost is?
“Kunst is natuurlijk zo moeilijk als je het zelf maakt. Wellicht heeft geluidskunst het voordeel dat het meer om de beleving gaat dan het zoeken van een verklarende betekenis achter het werk. Esthetica en ervaring spelen een veel belangrijkere rol dan in de meer gevestigde disciplines. Ik hoop dat de bezoekers open zullen staan voor het betreden van een 'andere' wereld.”

Deze exhibitie lijkt een voorlopig hoogtepunt nadat je nu een jaar elektronische en experimentele muziek hebt georganiseerd in kunstencentrum Signe. Kun je zeggen dat Signe in Heerlen een traditie en of basis heeft neergelegd voor dergelijke muziek?
“In mijn optiek is dat nog te vroeg om van zo'n dergelijke situatie te spreken. Zoals je vraag al aangeeft is het concept pas een jaar jong. We hebben weliswaar een vast aantal bezoekers en er komen steeds weer nieuwe gezichten op een (h)earavond erbij, echter blijkt het concept van (h)ear nog lang niet als geheel begrepen en doordrongen. Laat ik voorzichtig zijn met conclusies trekken en (h)ear een tweede jaar gunnen om de fundering meer vastheid te bieden.”

Jij bent curator van deze exhibitie, maar wat is jouw persoonlijke interesse en verwantschap met geluidskunst?
“Al sinds mijn elfde ben ik geïnteresseerd in muziek. Weliswaar begon het allemaal iets 'luchtiger' dan nu, maar door de jaren heen heeft de aandacht zich meer en meer uitgebreid naar de meer experimentelere hoeken. Een aanvulling op deze passie is het frequent bezoeken van concerten. Ik kan enorm genieten van mensen die op een eerlijke manier zich live blootleggen. Uiteindelijk heeft mijn interesse zich wederom verder uitgebreid in een meer analyserende beleving van muziek. Zodoende is de interesse voor geluid een toevoeging op de al aanwezige passie geworden.”

Zie je mogelijkheden om met Signe en eventuele andere Heerlense instellingen vaker dergelijke omvangrijkere projecten te gaan organiseren of zelfs uit te bouwen tot regelmatig terugkerende gebeurtenissen?
“Tot voor kort was dat eerder een wens dan een mogelijkheid. Gezien de ervaring in het organiseren van een dergelijke tentoonstelling, deze erg veel mogelijkheden openbaart en participerende partijen als bijvoorbeeld De Nieuwe Nor een welkome hand reiken, is de kans reëel een vervolg in de nabije toekomst te realiseren. Wellicht in samenwerking met nog meerdere instellingen.”

Er worden een aantal grote namen van de geluidskunst verwacht, zoals Steve Roden, Stephen Vitiello, Pierre Bastien en David Toop. Hoe heb je deze mensen weten te strikken?
“Heel eenvoudig. Vertrouwen hebben in je concept en de kwaliteit van de werken van de genoemde kunstenaars. De rest volgt vanzelf.”

Terwijl bij gewone popconcerten mensen klagen over hoge entreeprijzen is de toegang voor optredens in het Kunstencentrum altijd gratis. Kun je vertellen hoe Signe dit weet te bewerkstelligen? Worden jullie gesubsidieerd door de gemeente en zo ja welke rol spelen zij en hebben ze invloed op de programmering?
“KuS wordt inderdaad gesubsidieerd door de Gemeente Heerlen. De activiteiten van (h)ear worden door kuS ondersteund omdat daarmee een niet onbelangrijk medium, in dit geval geluid, een welkome aanvulling is binnen het totaalprogramma wat kuS biedt. Een belangrijke rol die door kuS wordt ingevuld is enerzijds een dialoog aangaan en anderzijds een prikkeling sturen richting directe omgeving, de gemeente in totaal en de omliggende gebieden. Wat dat betreft is er zeker sprake van een behoefte die de Gemeente graag ziet verwezenlijkt.”

De laatste jaren is er in Heerlen steeds meer te doen op het gebied van kunst en muziek, zeker door toedoen van Cultura Nova, een drukke popagenda in De Nieuwe Nor en de experimentelere muziek in Signe. Er wordt wel gesproken van een ‘Heerlense Lente’. Kun je zeggen dat mensen inderdaad Heerlen hebben ontdekt als muziek- en of kunststad, of valt er volgens jou nog veel werk te verrichten?
“De aandacht mag nooit verslappen omwille van behoud van kwaliteit. Er valt dus altijd werk te verrichten. Mooi om te horen dat het publiek spreekt van een ‘Heerlense Lente’. Ik tracht (h)ear door te ontwikkelen in een hete zomer... Lekker broeierig zoals kunst hoort te zijn!”

 

 

 Bekijk video's> terug naar boven


Foto's opening


Foto's expositie