Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

HORROR VACUI
21.02.10 - 25.03.10

Opening zondag 21 februari om 15.00 uur door wethouder Lex Smeets
Aansluitend is er een debat voor belangstellenden over dit onderwerp.

kuS en de krimpende stad
De demografische en economische ontwikkelingen en de ingrijpende stedenbouwkundige consequenties bepalen al honderd jaar het gezicht van deze regio. Door de huidige, sterke terugloop van het aantal inwoners zal het stedelijk landschap drastisch gaan veranderen met alle maatschappelijke en culturele gevolgen van dien. Naast het maken van presentaties en tentoonstellingen met kunstenaars en curatoren en het stimuleren van ontwikkelingen en het debat binnen de beeldende kunst, wil kuS verslag doen van deze stedelijke transformatie. kuS wil samen met beeldend kunstenaars, wetenschappers en studenten de fysieke en culturele verandering van Parkstad, die de komende jaren haar beslag zal krijgen, in beeld brengen, verwoorden en archiveren.

Vanwege een ontstane woningoverschot heeft er een beleidswijziging plaatsgevonden met als adagium: ‘Geen kwantiteit, maar kwaliteit’. Concreet houdt dit in dat woningen van slechte kwaliteit worden gesloopt en slechts deels worden vervangen door hoogwaardiger woningen. Hierdoor ontstaan open plekken in de stedenbouwkundige omgeving. Als kwaliteitsimpuls worden deze open plekken ingevuld met voorzieningen die het leefklimaat in die wijk verbeteren.
Tegen deze achtergrond heeft kuS twaalf kunstenaars uitgenodigd om een ideeënschets aan te leveren voor een invulling van een willekeurig vrijgekomen gebiedje. Deze ideeën vormen een aanzet tot spannende en creatieve mogelijke oplossingen. Ze scherpen de discussie aan rondom de invulling en zullen zowel beleidsmakers als buurtbewoners prikkelen tot sterkere verbeelding.

De deelnemende kunstenaars zijn:
Etienne van Berlo
Jeroen Bisscheroux
Ludo Blok
Jean Michel Crapanzano
Barbara van der Cruijsen
Francy Finke
Deborah de Haas
Charles Krutzen (chacha)
Tonn Prins
Diana Ramaekers
Han Rameckers
Ines den Rooijen

De ideeënschetsen worden gebundeld en o.a. aangeboden aan de buurtbewoners, gemeentelijke beleidsmakers en uitvoeringsorganen. Tevens worden deze ideeënschetsen ondergebracht in de ‘human life database’ van Het Raam te Venlo.
> terug naar boven


Foto's opening


Foto's werk