Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

(h)ear 23 - experimental audio research

Jozef van Wissem
Staplerfahrer
(h)ear dj

Open: 20.30 uur
Aanvang/Start: 21.00 uur
Entree/Entrance: 5,00
Reserveren/Reservation: info@h-ear.org

Let op/Attention!! Deze editie van (h)ear vind plaats in/This edition of (h)ear will be held at:
Theater Lexor, Willemstraat 40-42 Heerlen, NL

Wij zijn verheugd Jozef van Wissem op een Heerlens podium te mogen presenteren. Deze Nederlandse componist staat bekend om zijn virtuoos spel op renaissance- en barokluit. Middels zijn eigenzinnige benadering binnen zijn composities heeft hij een brug weten te slaan tussen 17de-eeuwse luitmuziek en 21ste-eeuwse minimalisme. Van een hele andere orde is de uit Tilburg afkomstige Staplerfahrer. Zijn werkwijze komt voornamelijk voort uit een passie voor elektronica en binnen zijn geluidsspectrum een toepassing daarvan. Twee tegenpolen lijkt het... Het zal u verrassen te ervaren hoe dicht twee schijnbaar onmogelijk te verbinden werelden elkaar juist weten te raken. Tijdens (h)ear uiteraard middels geluid! Kijk voor meer op
www.h-ear.org en www.theaterlexor.nl

We are pleased to present Jozef van Wissem on a stage in Heerlen. This Dutch composer is wellknown for his virtuosity on Renaissance and Baroque lute. Through his unique approach within his compositions, he has managed to bridge a gap between 17th-century lute music and 21th-century minimalism. Of a very different order we also invited Staplerfahrer from Tilburg. His approach comes mainly from a passion for electronics and the use of it within his sound spectrum. Two opposites, it seems ... It will surprise many of you to experience how near seemingly impossible to connect worlds have many simularities. During (h)ear through sound of course! More at www.h-ear.org and www.theaterlexor.nl


Jozef Van Wissem
De Nederlandse componist Jozef Van Wissem bespeelt een onalledaags instrument in de wereld van hedendaagse muziek; de renaissance- en barokluit. Hij slaagt erin om een brug te bouwen tussen 17de-eeuwse luitmuziek en 21ste-eeuwse minimalisme en improvisatie. Hoewel hij soms gebruik maakt van subtiele elektronische manipulatie, blijft hij toch trouw aan het specifieke timbre, resonantie en techniek van de luit. Hij benadert renaissance luitmuziek op een radicaal conceptuele wijze: hij deconstrueert bestaande composities, door ze achterstevoren te spelen. Daarnaast componeert hij zelf stukken volgens principes uit de dodecafonie; palindromen en gespiegelde structuren. De stukken hebben daardoor geen traditioneel lineaire verloop en spanningsopbouw, ze drijven op een intense, nooit aflatende spanning.
Van Wissem was twee keer te gast in het TV programma 'Vrije Geluiden', deed talloze radio sessies en geeft zo’n 80 concerten per jaar over de hele wereld. Ook geeft hij lezingen op universiteiten over de 'bevrijding van de luit', zo doceerde hij op Harvard, Mills College en Wesleyan University. Hij studeerde Renaissance en Barok luit in New York met Pat O’Brien. Van Wissem heeft meerdere opdrachten ontvangen en maakte diverse CD/Lp’s (o.a. met Gary Lucas, James Blackshaw en Maurizo Bianchi. Zijn werk werd talloze malen lovend besproken in gerenommeerde bladen. www.myspace.com/vanwissem

The Dutch composer Jozef Van Wissem plays an unusual instrument in the world of contemporary music, Renaissance and Baroque lute. He manages to build a bridge between 17th-century lute music and 21th-century minimalism and improvisation. Although he sometimes uses subtle electronic manipulation, he remains faithful to the particular timbre, resonance and technique of the lute. He approaches renaissance lute music on a radical conceptual way: he deconstructs existing compositions, playing them backwards. In addition, he composes pieces according to principles of dodecaphony (serialism), Palindromes and mirrored structures. The pieces have traditionally linear course and therefore no tension, they float on an intense, never-ending excitement.
Van Wissem was twice a guest in the TV show 'Vrije Geluiden', did countless radio sessions and playes about 80 concerts a year worldwide. He also gives lectures at universities around the "liberation of the lute 'as he taught at Harvard, Mills College and Wesleyan University. He studied Renaissance and Baroque lute with Pat O'Brien in New York. Wissem has received multiple orders and made several CD's/LP's (including recordings with Gary Lucas, James Blackshaw and Maurizo Bianchi. His work has been repeatedly acclaimed in renowned journals.
www.myspace.com/vanwissem


Staplerfahrer
Staplerfahrer (Steffan de Turck, Tilburg) experimenteerde in zijn jonge jaren al met toongeneratoren tijdens zijn studie Elektronica. Zijn passies zijn altijd geluid, kunst en elektronica gebleven en sindsdien exponentieel toegenomen. In 2003 maakte Staplerfahrer met "scsi vs. Ata"  een CD-debuut bij het Noorse TIBProd en daarna volgde in snel tempo een veelheid aan MP3 releases, CD's, compilaties en zijprojecten zoals "A Vibrant Struggle" en "4daladiez". Tegenwoordig geniet Staplerfahrer internationaal aanzien in de wereld van de experimentele elektronische muziek. Tijdens live optredens in binnen- en buitenland herbewerkt hij zijn eigen geluid tot een micro-universum, steeds groter in zichzelf, als een ultrasone fractal. www.staplerfahrer.nl

Staplerfahrer (Steffan de Turck, Tilburg) in his younger years experimented with tone generators while studying Electronics. His passion for sound, art and electronics remained and grew even exponentially since then. In 2003, Staplerfahrer made "scsi vs. Ata", a debut CD released on the Norwegian TIBProd followed by a multitude of MP3 releases, CD's, compilations and side projects such as "A Vibrant Struggle" and "4daladiez. Today Staplerfahrer enjoys an international reputation in the world of experimental electronic music. During live performances at home and abroad, he restated his own sound to a micro-universe, expanding within itself like an ultrasonic fractal. www.staplerfahrer.nl


Agenda (wijzigingen voorbehouden/changes reserved)
08/05-15/05 - Etalage expo (posters of Nurse With Wound + Current 93)
03/06 - Pierre Bastien + Leon Spek (Intro in situ + (h)ear present Audioscoop in Maastricht)
05/06 - Workshop: deep listening session
24/06 - Yan Jun + Roel Meelkop + Theo Lenssen (performances + sound poetry)
10/07-24/07 - Etalage expo (photographer René Braadwolf)
Na de zomer/after summer... Jason Kahn + Gabriel Paiuk, Erik Skodvin + Alexander Rishaug, Microphonics, Eva Aguila

 

> terug naar boven


Foto's opening