Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

(h)ear 25 - experimental audio research

Gaston Arevalo
Charles Krutzen

Date/Datum: 10 september
Time/Tijd: 20.30 hour/uur
Location/Locatie: Kunstencentrum Signe
Entrance/Entree: 3,00 euro

http://www.h-ear.org
info@h-ear.org

De zomer is voorbij ... Welke zomer trouwens? Hoe dan ook, we hebben een seizoen van regen en slecht weer met minder zon dan ooit overleefd. Pierre Bastien speelde onlangs een super concert tijdens ons lokale Cultura Nova Festival en nu zijn we terug met een reguliere (h)ear. We beginnen met Gastón Arévalo uit Uruguay en plaatselijke kunstenaar Charles Krutzen. Twee geluidskunstenaars die werken vanuit volledige verschillende stijlen en benadering van geluid. Trakteer uzelf op mooie soundscapes en experimentele voicescapes vergezeld door een aantal DVD sceenings.

Gaston Arevalo (UY)
Gastón Arevalo is een Uruguayaanse multidisciplinair elektronisch kunstenaar die zich richt op de exploratie van geluids- en beeldende kunst. Een sterke aanwezigheid van concepten als aislacionism en de natuur vormt een van de fundamentele elementen van zijn inspiratie voor zijn werk.

Zijn muziek is een combinatie van ambient texturen en organische ritmes, ruis en geluiden, het mengen van elektro-akoestische collages en visuele landschappen. Hij heeft een esthetisch interesse in de natuur als fundamentele invloed in zijn geluid. In het begin bevatte zijn werk een belangrijke audionarrative invloed, dat werd vervangen door een zoekopdracht van diepe melodieën en visuele landschappen. Hij werkt met visuele stukken en experimenteerd met live cinema en visuele codes die worden geintergreerd in zijn live performances.

Hij trad op tijdens diverse internationale festivals en evenementen en exposeerde zijn werk op plaatsen zoals: De Unie Theater (Rotterdam), Abraxas Theater (Augsburg), Café King (Münich), Todays Art Festival (Den Hague), Studio (Tilburg), Saint Fin Barre's Cathedral (Cork), School of Art & Design (Limerick), Orquideorama (Antioquia), Onedotzero Festival (Buenos Aires), Palacio de Correos (Buenos Aires).
www.garevalo.info

Charles Krutzen (NL)
Charles Krutzen werd geboren in 1960 in Heerlen. In zijn eigen woorden: "Mijn eerste stappen in de kunst maakte ik in de late jaren 1970; tekenen en schilderen, voordat ik de overstap naar het schrijven van poëzie maakte in 1981, en zou nooit meer een penseel aanraken. Later, vanaf 1993 evolueerde dat in uitingen als poëzie, performances en het maken van geluidscomposities. Door te werken in verschillende drukkerijen in de jaren '80 en begin jaren '90 raakte ik geïnteresseerd in grafisch ontwerp. Totdat ik 'per ongeluk' videokunst ontdekte in 2002/2003. Sindsdien heb ik geëxperimenteerd met video en in het bijzonder video-animatie . Ook ben ik begonnen met het combineren van performances, geluid-e n videokunst en het verkennen van meer disciplines zoals fotografie, assemblages."

Tijdens deze (h)ear editie; geluidsperformance met gebruik van subtiele microfoon feedback. Tevens een screening van de film "747" en "call me" plus tijdens de uitvoering een nieuwe animatie video welk geprojecteerd zal worden op de podium vloer.
www.charleskrutzen.com

-------------------------------------------------------------------------------

Summer's over... What summer by the way? Anyway, we've survived a season of rain and heavy weather with less sun than ever. We've had Pierre Bastien playing a supurb show during our local Cultura Nova Festival and now we're back with a regular (h)ear event. We'll start of with Gastón Arévalo from Uruguay and local artist Charles Krutzen. Two sound artists working with complete different styles and approach to sound. Indulge yourself in beautiful soundscapes and experimental voicescapes accompanied by some DVD sceenings.

Gaston Arevalo (UY)
Gastón Arévalo is a Uruguayan multidisciplinary electronic artist focused on the exploration at sound and visual art. Being a strong presence in his work concepts like aislacionism and nature has one of the fundamental elements of his inspiration.

His music is a combination of ambient textures and organic rhythms, noises, and sounds, mixing electric-acoustic collages and visual landscapes. He has an aesthetic interest in nature as fundamental influence in his sound. In its beginnings its work contained an important audionarrative influence, that soon was disappearing before a search to deep melodies and visual landcapes. He works with visual pieces that incorporate in his live presentations, experimenting in live cinema and visual code.

He has performed in various international festivals and events and exhibited his work at places like: De Unie Theater (Rotterdam), Abraxas Theater (Augsburg), Café King (Münich), Todays Art Festival (Den Hague), Studio (Tilburg), Saint Fin Barre's Cathedral (Cork), School of Art & Design (Limerick), Orquideorama (Antioquia), Onedotzero Festival (Buenos Aires), Palacio de Correos (Buenos Aires).
www.garevalo.info

Charles Krutzen (NL)
Charles Krutzen was born in 1960 in heerlen, The Netherlands. In his own words: "My first steps into art I made in the late 1970s: drawing and painting, before I switched to writing poetry in 1981, never touching an artist's brush again. Later on, from 1993 that evolved to sound poetry, performance and making sound compositions. By working in several printing-houses in the 80s and early 90s I got interested in graphical design as well. Until I accidentally found video art in 2002-2003. Since then i have been experimenting with video and specifically video animation. Also I started combining performance, sound art and video and exploring more disciplines; photography, assemblage and recently wall art."

During the (h)ear editon; sound performance using subtle microphones' feedbacks and there will be a screening of the "747" and "call me" video plus during the performance a new animation video will be projected onto the stage floor.
www.charleskrutzen.com> terug naar boven


Foto's expositie