Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

(h)ear 26 - experimental audio research

Jason Kahn
Michael Northam
surpirise DVD screening

During edition #26 (h)ear will present two 'state of the art' sound artists; Jason Kahn and Michael Northam. Both have earned their spurs in the area of field recordings and explored their separate ways in the electronic field, resulting in characteristic purified sound works. We are proud to welcome both. There will also be an art movie screening of which the title will be kept secret for the moment.
Met Jason Kahn en Michael Northam presenteert (h)ear tijdens haar 26ste editie twee klankkunstenaars van wereldniveau. Beiden hebben hun sporen verdiend binnen het terrein van field recordings en verkenden hun afzonderlijke wegen op elektronisch gebied resulterend in karakteristiek hoogwaardige geluidswerken. Wij zijn trots beiden te mogen ontvangen. Tevens zal er een art movie worden vertoond waarvan we de inhoud nog even voor ons houden.

Date/Datum: 16 october
Time/Tijd: 20.30 hour/uur
Location/Locatie: Kunstencentrum Signe, Willemstraat 91a, Heerlen
Entrance/Entree: 5,00 euro
www.h-ear.org
info@h-ear.org


Jason Kahn
Percussionist, electronic musician and visual artist born in NY, USA in 1960. He makes compositions, installations, sound pieces for film, dance and radio.., and plays percussion and electronics. He performs both solo and together with musicians like Steve Roden, Günter Müller and Kevin Drumm. He has given concerts in Japan, Europe, Australia, North and South America, Turkey, Israel and Russia. He ran the label Cut.
Jason Kahn is percussionist, elektronische muzikant en beeldend kunstenaar, geboren in NY, USA in 1960. Hij maakt composities, installaties, geluidsstukken voor film, dans en radio.., en speelt percussie en elektronica. Hij treedt zowel solo als samen op met musici als Steve Roden, Günter Müller en Kevin Drumm. Hij gaf concerten in Japan, Europa, Australië, Noord-en Zuid-Amerika, Turkije, Israël en Rusland. Hij was oprichter van het label Cut.
www.jasonkahn.net

Michael Northam
Michael Northam's artistic trajectory has been a gradual process extending from early actionistic performances to current sound actions, field recordings and compositions. Northam explores the avenue of direct electroacoustic improvisation, solo and with a variety of collaborators. His many 'sound actions' have taken place at venues throughout Europe and North America.
Het artistiek traject van Michael Northam is een geleidelijk proces dat zich uitstrekt van vroege actionistische performances tot aan zijn huidige geluidswerken, veldopnames en composities. Northam verkent het pad van directe elektroakoestische improvisatie, solo en met een verscheidenheid aan medewerkers. Zijn vele geluidsperformances hebben plaatsgevonden op podia in heel Europa en Noord-Amerika.
http://oro.preg.org> terug naar boven