Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

FC kuS: het samenbrengen van voetbal en kunst

Het kunstinitiatief kuS wil door het aanbieden van gastateliers en het aantrekken van gast- curatoren beeldend kunstenaars binden aan een plek en een thema. kuS vindt dat kunst niet ontstaat in de afgezonderde ruimte van het atelier maar in voortdurende uitwisseling met de ervaren omgeving. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen genereren nieuwe kunstvormen en uitingen. Soms biedt het presenteren van zaken buiten hun context verras- sende artistieke inzichten. Cross-overs verlevendigen, verbazen en relativeren. Ze kunnen drempelverlagend werken of aanhaken bij maatschappelijke ontwikkelingen.

Voetbal is geen kunst

Samen met de professionele voetbalorganisaties in de Euregio wil kuS onderzoeken hoe kunst en kunstenaars een nieuwe plek kunnen krijgen in de maatschappij via de voetbal- wereld. Voetbalorganisaties als MVV, Roda JC en Fortuna Sittard zijn volksclubs, die door maatschappelijke en financiële ontwikkelingen nieuwe wegen in wensen te slaan. Maatschap- pelijk verantwoord ondernemen, een bredere inzet van middelen en het zoeken naar allian- ties, bieden een perspectief voor het verbinden van sport- en kunstwereld. Welke vorm dit uiteindelijk zal aannemen, zal de toekomst uitwijzen. Een aantal pilotprojecten zullen in de komende tijd deze onverwachte samenwerking op de kaart zetten en hopelijk tot voorbeeld dienen. FC kuS dus.

Voetbal is een kunst

De professionele voetbalverenigingen willen hun maatschappelijke rol in de samenleving inhoud geven. De regio profiteert van de bekendheid en uitstraling van de spelers en profes- sionals. Partners kunnen maatschappelijke projecten sponsoren die zowel maatschappelijke als commerciële uitstraling hebben en die professioneel worden uitgevoerd. De voetbalver- enigingen kunnen op deze wijze hun maatschappelijke reputatie naar supporters vergroten en commerciële en publieke partners aan haar binden.
Het project ‘FC kuS’ kan een extra dimensie toevoegen in deze maatschappelijke ambities. Door de koppeling van voetbal en kunst, de voetbalstadions in te zetten als ateliers van het volk, de koppeling van voetbalsupporters in al hun vormen en persoonlijkheden, de sponso- ren in hun zakelijke netwerken kunnen we interessante subculturen binden en boeien.

Concept & Organisatie
Jules Beckers, voorzitter kuS Toon Hezemans, directeur kuS

kuS - Willemstraat 91a
6412 AP Heerlen www.kunstencentrumsigne.nl


> terug naar boven