Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

Herberg Beersdal
Eerste project in het kader van het jaarprogramma ‘Heerlen’ 

Opening: 2 maart, 20:00 uur
Tentoonstellingsperiode: 2 maart t/m 15 april
Interventie in Beersdal: 1 april

‘Heerlen’

KuS start vanaf 2 maart 2012 met een uitgebreid onderzoeksprogramma naar de stad Heerlen. Kunstenaars, vormgevers en wetenschappers worden uitgenodigd om onderzoek te doen naar en te reflecteren op de identiteit, de maakbaarheid, de emotionele binding, de beleving en de branding van Heerlen. Het resultaat wordt gepresenteerd in exposities, manifestaties, tijdelijke installaties, lezingen en debatten.

 

Heerlen is een interessante onderzoekscase. Enerzijds is de stad exemplarisch voor veel middelgrote gemeenten in de periferie, maar anderzijds lijkt het er in Heerlen allemaal net iets radicaler aan toe te gaan. Was Heerlen in de gloriedagen van de steenkoolmijnen bijvoorbeeld een van de rijkste steden van Nederland, nu bungelt het onderaan in de lijst van aantrekkelijke steden. Explodeerde Heerlen begin vorige eeuw qua bevolkingsaantal, nu is het bestempeld als meest krimpende en vergrijzende stad van Nederland. Qua criminaliteitscijfers kon de stad zich lange tijd meten met Amsterdam, maar mede om van het negatieve imago af te komen investeert Heerlen momenteel als een van de weinige gemeenten in Nederland extra in cultuur.

 

De basisgedachte van het onderzoeksprogramma van kuS is Heerlen als ‘generieke stad’, zoals omschreven door architect Rem Koolhaas. Een stad die niet meer in staat is om geschiedenis en identiteit op te bouwen, maar daardoor bevrijd is van haar historie en ruimte heeft gecreëerd voor nieuwe ideeën. Een stad die zichzelf telkens opnieuw kan definiëren. Twintig internationale kunstenaars, vormgevers en wetenschappers worden in 2012 door kuS uitgenodigd om zich in Heerlen te verdiepen en de stad te herdefiniëren. Het eerste project in de reeks wordt gerealiseerd door Alexander Augustus.

 

Herberg Beersdal

Alexander Augustus heeft tijdens zijn eindexamenjaar aan de Academie van Bouwkunst te Maastricht onderzoek gedaan in Heerlen naar de betekenis die mensen geven aan een plek, naar de samenhang tussen de subjectieve waarde en de objectieve, fysieke werkelijkheid. Zijn reis door de stad en de historie mondde uit in de voormalige mijnwerkerskolonie Beersdal. In deze wijk kwamen voor hem het narratieve en het historische, vertaald in stedenbouwkundige gelaagdheid, het sterkst samen. Beersdal is een typische volkswijk waar bijna alle bewoners van oudsher wonen en sterk emotioneel betrokken zijn bij hun buurt. Deze mijnwerkerskolonie heeft tevens haar historische karakter goed weten te behouden. Toch kan de geïsoleerde positie van Beersdal er volgens Augustus ook toe leiden dat de wijk tussen wal en schip raakt. In zijn afstudeeronderzoek verzon hij daarom een strategie om onder andere de verloren relatie van Beersdal met het omringende landschap te herstellen.

 

Het vervolgonderzoek van Augustus resulteerde in het programma ‘Herberg Beersdal’, dat in de periode van 2 maart t/m 15 april 2012 tot uitvoer wordt gebracht. Het bestaat uit een presentatie van zijn afstudeeronderzoek in de tentoonstellingsruimte van kuS en een interventie op 1 april in Beersdal, waarbij Beersdal zelf als herberg fungeert en de bewoners optreden als gastheer en gastvrouw. De bezoeker van buiten wordt zo wegwijs gemaakt en kan tijdelijk in de wijk bivakkeren. Zo ontstaat gelegenheid tot ontmoeting en het uitwisselen van verhalen over Beersdal. 

 

> terug naar boven


Foto's opening