Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

Filmavond: Coil Tribute - "The Angelic Conversation" (Derek Jarman, 1985, 80 min.)

Op vrijdag 13 (u leest het goed) april zal (h)ear 'The Angelic Conversation' van Derek Jarman vertonen. Deze cinematografisch hoogstaande art movie werd destijds voorzien van een soundtrack door het ter ziele gegane Coil. Voor ons reden genoeg deze klassieker uit de kast te halen.

Coil
Coil (UK, 1982-2004) was een zeer invloedrijke Britse formatie op het gebied van industriële en experimentele muziek. Oprichters Peter Christopherson en John Balance vormden samen de groep Coil in 1982, waarmee zij hun homovoorkeur sterk lieten gelden, en kwam voort uit de industriële band Throbbing Gristle, waar ook Psychic TV uit is ontstaan, met Christopherson en Genesis P-Orridge.
Aanvankelijk trad Coil niet live op, maar vanaf 1995 kwam hierin verandering. Sindsdien waren zij met enige regelmaat te bewonderen op met name Europese podia en festivals.
Sinds het overlijden van John Balance in 2004 heeft Coil niet meer onder deze naam bestaan. Peter Christopherson woonde de daaropvolgende jaren in Thailand en bracht onder andere namen muziek uit, altijd daarbij zoekende naar nieuwe (muzikale) technieken en artistieke uitingsvormen. Vanaf de jaren tachtig heeft Christopherson ook nog carrière gemaakt als regisseur van videoclips. In die hoedanigheid heeft hij meer dan honderd clips gemaakt, voor mainstream artiesten als Paul McCartney, Level 42 en Van Halen, maar vooral ook voor alternatieve acts zoals zijn eigen geesteskind Coil en acts als Nine Inch Nails, Ministry, Front 242 en Diamanda Galas. Peter Christopherson overleed eind 2010 in Thailand. Daarmee is voorgoed een era in de moderne muzikale geschiedenis beeindigd.

'The Angelic Conversation'
'The Angelic Conversation' is een arthouse drama film uit 1985 geregiseerd door Derek Jarman. De algehele toon is gezet door het naast elkaar neerzetten van langzaam bewegende fotografische beelden en de sonnetten van Shakespeare, gelezen door Judi Dench. De film bestaat voornamelijk uit afbeeldingen van homoseksualiteit en half transparante landschappen waardoor twee mannen een reis naar hun eigen verlangens nemen.
Jarman zelf beschreef de film als "een droomwereld, een wereld van magie en rituelen, maar ook met beelden van de brandende auto's en radarsystemen, die eraan herinneren dat er een prijs moet worden betaald om deze droom te verwezenlijken in het gezicht van een wereld van geweld."
De soundtrack van de film werd gecomponeerd en uitgevoerd door Coil, en werd tevens uitgebracht als een album met dezelfde titel. Peter Christopherson van Coil (samen met David Tibet, Othon Mataragas en Ernesto Tomasini) voerde in 2008 een nieuwe live soundtrack van de film uit tijdens een speciale screening op de 'Turin Lesbian and Gay Film Festival'.

Derek Jarman
Derek Jarman groeide op in Northwood, Middlesex en studeerde kunst en geschiedenis aan de King’s College in Londen. Zijn leven stond al van jongs af aan in het teken van kunst. De destijds populaire Londense kunstenaar Andrew Logan oefende grote invloed uit op de jonge Jarman, wiens eerste filmpjes de hedonistische leefstijl van de lokale culturele scene vastlegden. Hij schoot talloze super 8-filmpjes in de fameuze Butler's Warf-studio, vergelijkbaar met Andy Warhols mecenasinstituut 'The Factory'. Jarman werd uiteindelijk bekend als filmmaker, maar was daarnaast ook schilder, dichter, decorontwerper en essayist. Jarman was een sociaal betrokken cineast bij leven en ook nu nog klinkt een boodschap van acceptatie en mededogen door in zijn films. Hij streed voor de emancipatie van minderheden, in het bijzonder homo's. 'Mijn leven is nooit gecodificeerd, de heterowereld daarentegen tot in het kleinste detail. Maar dát maakt het ook weer spannend. Mijn leven is eigenlijk onontgonnen gebied.'

open: 20.30 / start: 21.00
Entree: Gratis!

Locatie:
Kunstencentrum Signe
Willemstraat 91a
6412 AP Heerlen
Nederland
www.h-ear.org
Reservations/Reserveringen: +31 (0)6 30101682 / info@h-ear.org


------------------------------
English English English
------------------------------

Movie evening: Coil Tribute - "The Angelic Conversation" (Derek Jarman, 1985, 80 min.)

On Friday the 13th (yeah that's right) of April (h)ear will screen 'The Angelic Conversation' by Derek Jarman. This cinematographic quality art movie is accompanied by a soundtrack from the late Coil. Reason enough for us to show this classic movie.

Coil
Coil (UK, 1982-2004) was a very influential British formation in the field of industrial and experimental music. Founders Peter Christopherson and John Balance formed the Group Coil in 1982 with which they strongly showed their gay preference, deriving from the industrial band Throbbing Gristle, and of which also Psychic TV was formed, also with Christopherson and Genesis P-Orridge.
Coil rarely performed live but initially this changed from 1995. Since then they performed with some regularity in mostly European venues and festivals.
Since the death of John Balance in 2004, Coil no longer exist under this name. Since then Peter Christopherson spent the following years living in Thailand and recording under other names, thereby always questing for new (musical) techniques and artistic manifestations. From the 1980's, Christopherson also made career as Director of video clips. He has made more than a hundred clips, for mainstream artists like Paul McCartney, Level 42 and Van Halen, but especially also for alternative acts such as his own brainchild Coil and acts like Nine Inch Nails, Ministry, Front 242 and Diamanda Galas. Peter Christopherson died in Thailand late 2010. Hereby ending an era in the modern musical history.

'The Angelic Conversation'
'The Angelic Conversation' is a 1985 arthouse drama film directed by Derek Jarman. Its tone is set by the juxtaposition of slow moving photographic images and Shakespeare's sonnets read by Judi Dench. The film consists primarily of images of homosexuality and opaque landscapes through which two men take a journey into their own desires.
Jarman himself described the film as "A dream world, a world of magic and ritual, yet there are images there of the burning cars and radar systems, which remind you there is a price to be paid in order to gain this dream in the face of a world of violence."
The soundtrack to the film was composed and performed by Coil, and it was released as an album of the same title. In 2008 Peter Christopherson of Coil (with David Tibet, Othon Mataragas and Ernesto Tomasini) performed a new live soundtrack to the movie during a special screening at the 'Turin Lesbian and Gay Film Festival'.

Derek Jarman
Derek Jarman (UK, 1942-1994) grew up in Northwood, Middlesex and studied art and history at King's College London. From an early beginning art was par of his life. The popular London artist Andrew Logan was of great influence on the young Jarman, whose first movies told about the hedonic lifestyle of the local cultural scene. He shot numerous super 8 movies in the famous Butler's Warf-studio, similar to Andy Warhol's Maecenas Institute 'The Factory'. Jarman was eventually known as filmmaker, but was also a painter, poet, essayist, and set designer. Jarman was very concerned about social life and still his messages as a cineaste bring messages about acceptance and compassion. He fought for the emancipation of minorities, particularly gays. 'My life has never been codified, the hetero world, by contrast, to the smallest detail. But that also makes it very exciting. My life is actually an unexplored area.'

open: 20.30 / start: 21.00
Entrance: Free!

Location:
Kunstencentrum Signe
Willemstraat 91a
6412 AP Heerlen
Netherlands
www.h-ear.org
Reservations: +31 (0)6 30101682 / info@h-ear.org
> terug naar boven


Foto's opening


Foto's expositie