Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

NORM-ALITEIT

14 oktober t/m 30 november

Carolyn Leung, Chryso Onisiforou, Negar Sanaan Bensi, Marc Schoonderbeek en Milan Zlatkov

Zonder het gebruik van modellen kunnen steden blijkbaar niet worden gepland. De modellen vormen de basis van een politiek besluitvormingsproces dat gericht is op het verbeteren van economische welvaart en een zekere kwaliteit van leven binnen de stad. 

Het onderzoeksteam van Marc Schoonderbeek stelt in de presentatie van NORM-ALITEIT vragen bij deze daad van toekomstig plannen. Naar hun mening heeft het beschouwen van de toekomst van een stad geen zin als het niet gebaseerd is op het heden en de ervaringen van de bewoners en de bezoekers van de stad. Zij trachten samen met de bewoners de verborgen ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten, ingebed in het dagelijks leven en de ruimtelijke praktijken, in relatie tot de gebouwde omgeving en stedelijke structuren van Heerlen op te sporen, te onthullen, ontgraven, ontdekken en uit te breiden.

De NORM-aliteit tentoonstelling presenteert een atlas bestaande uit verschillende opvattingen over Heerlen. Hun verkenningen en onderzoeken in Heerlen zullen resulteren in verschillende lezingen die worden uitgedrukt in kaarten, foto-impressies en tekstuele beschrijvingen. De opzet is, uiteindelijk, om Heerlens potentieel als een stad van NORMALITEIT EN OBSCURITEIT te testen, hetgeen tegelijkertijd een kritiek impliceert op ‘city branding' die tegenwoordig door veel gemeentes wordt gebezigd. Bij city branding ligt juist de nadruk op het specifiek opvallende, het onderscheidende.

DE HEERLEN-KAART EN -WORKSHOPS

NORM-aliteit stelt de Heerlen-kaarten ten toon, en wil de bezoeker uitnodigen om de Heerlen-kaart op basis van hun eigen inzichten aan te passen, hetzij door te reflecteren op de informatie die in de Heerlen kaart zelf is verzameld en/of door op de NORM-aliteit atlas te reageren door deze te transformeren en/of van commentaar te voorzien.

Met name de buiten-staander wordt gevraagd een lezing van de stad te geven die niet lijdt aan een zekere mate van vooringenomenheid, misvatting of vooronderstelling. Het onderzoeksteam wil graag de  ‘blik-van-buiten' leren kennen door het organiseren van een aantal workshops en Heerlens inwoners uitnodigen hieraan deel te nemen. Aangezien Heerlen bekend staat als 'de stad van immigranten’, wordt gehoopt dat de ontmoeting van de NORM-aliteit tentoonstelling met de nieuwste 'bewoners-van-buiten'(de nieuwere immigranten) een vruchtbare poging is om inzicht te krijgen in de dagelijkse ruimtelijke praktijken in deze stad. 

> terug naar boven