Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

kuS produktie
Muurschildering in de veetunnel


In opdracht van de gemeente Onderbanken liet kuS door de kunstenaar Jens Besser een veetunnel tussen Jabeek en Bingelrade beschilderen. 
  
Naar aanleiding van  het project “Lak aan Braak” dat in Parkstad heeft plaats gevonden, heeft de gemeente Onderbanken het verzoek bij kuS neergelegd om in het kader van kunst in de openbare ruimte de veetunnel aan te pakken. 
Bij Lak aan Braak heeft Jens Besser als curator straatkunstenaars uitgenodigd die op verlaten gebouwen muurschilderingen hebben gemaakt. De hoge kwaliteit van het project in de openbare ruimte is bij de bewoners van Parkstad  zeer positief ontvangen.
Bij het project van de vee-tunnel is de strategie gevolgd waarbij Jensa Besser zelf contact heeft gezocht met de bewoners van Bingelrade en Jabeek om onderwerpen voor zijn werk te rechercheren. 
De veetunnel dient als canvas voor het werk dat een extra beleving zal toevoegen aan de wandelroute die door de bewoners van Jabeek en Bingelrade intensief wordt gebruikt.
Kus is op het moment betrokken bij meerdere gemeenten om de kunst in openbare ruimte op een voor bewoners toegankelijke manier te realiseren. De beschildering van de veetunnel wordt gezien als een heel bijzondere opgave. De landelijke omgeving en het gegeven dat de tunnel het verbindend element vormt tussen de twee gemeenschappen geeft extra lading en diepgang, die in het werk dat Jens Besser zal realiseren te zien zal zijn.
Men kan de  kunstenaar aan het werk zien in de veetunnel van 23 tot en met 26 mei . 
> terug naar boven


Foto's expositie