Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

Hoop, sloop en helden uit Heerlen
Drie presentaties van resultaten van het onderzoek 'Heerlen als...'

Onder de titel 'Heerlen als...' stelt kuS dit jaar een uitgebreid onderzoeksprogramma rondom de stad Heerlen centraal. Kunstenaars, ontwerpers, architecten en wetenschappers worden uitgenodigd om onderzoek te doen naar, en te reflecteren op, de identiteit, maakbaarheid,  emotionele binding, beleving en branding van Heerlen. Het resultaat wordt gepresenteerd in exposities, manifestaties, tijdelijke installaties, lezingen en debatten. Drie van de twaalf ‘onderzoekers’ presenteren tot en 5 augustus in kuS hun resultaten aan het publiek.

De foto's van de expositie en de opening op deze pagina zijn van
Carol Vanselow.

Yasmeen Al Awadi – Forming Frontiers
Onderzoeksperiode: 11 t/m 22 juni 2012

De Brits-Koeweitse Yasmeen Al Awadi heeft haar hele leven afwisselend in het Midden-Oosten en Engeland gewoond. Ze woont nu in Londen, waar ze zich als kunstenaar vooral bezighoudt met snel groeiende stedelijke landschappen en de meer onzichtbare verhalen die hierachter schuil gaan. In haar recente foto- en videowerk stonden bijvoorbeeld gastarbeiders in Koeweit en Dubai centraal.

In Heerlen nodigde Al Awadi inwoners uit om pioniers te zijn van de toekomst van hun eigen stad en samen met haar onderzoek te doen naar de perceptie en definitie van perifere stedelijke ruimtes. Het verleden van Heerlen is, net als dat van zovele plaatsen, gevormd en getekend door de globalisering. Al Awadi stelde in haar onderzoek de vraag of plaatsen zoals Heerlen, die in dit proces zijn weggedrukt naar de rand van de economische kaart, ook van betekenis kunnen zijn voor onze stedelijke toekomst. Met andere woorden: kan de periferie uitgroeien tot een nieuwe frontlinie voor stedelijke ontwikkelingen? 

Voor haar onderzoek maakte ze een mobiele stembus waarmee ze inwoners van de periferie ondervroeg naar de toekomst. De Heerlenaren konden kiezen tussen hoop en vrees. Tevens maakte ze ensceneringen in de stad die inspeelden op een gevoel van onbehagen en legde deze fotografisch vast. Het eindresultaat van haar esthetisch onderzoek naar het fysieke en psychologische landschap van Heerlen en de geschiedenis, toekomst en houding van de inwoners, is een fotopresentatie en een installatie waarin het ‘bevolkingsonderzoek’ is verwerkt. 

Federico D’Orazio – Heerlen vs
Werkperiode: 18 juni t/m 6 juli 2012

Federico D’Orazio houdt zich in zijn werk bezig met de obsessies in de hedendaagse maatschappij; in het bijzonder de harde, kapitalistische en masculiene kant ervan. Auto’s, dood, seks en portretten van personen aan de zelfkant van de maatschappij bezetten zijn wereld. Veel van zijn werk komt tot stand middels workshops die hij met randgroepen van de samenleving houdt. Zo heeft hij met gangs in Amerika, travestieten in Thailand en TBS-patiënten in Nederland gewerkt. D’Orazio spreekt deze mensen aan op hun fascinaties en zet ze aan tot producties waarin ze hun waardigheid en respect tot uitdrukking kunnen laten komen.

In Heerlen heeft D’Orazio samengewerkt met dakloze jongeren. Tijdens verschillende workshops vormden sport en de glamourwereld van Hollywood de ingang om tot kunst te komen. De inzet was om deze jongeren te afficheren als de nieuwe helden van de maatschappij. Als lichtend voorbeeld betrok hij Warren Stevelmans - de plaatselijke wereldkampioen boksen - bij het project. In kuS is een uitgebreide verslaglegging van de workshops te zien en worden posters met foto’s getoond waarop het heldendom van deze jongeren tot uitdrukking komt.

Tilmann Meyer-Faje – Nooit voltooid
Werkperiode en bezichtiging: 25 juni t/m 21 juli 2012

De Duitse kunstenaar Tilmann Meyer-Faje speelt in zijn werk op ironische wijze met feiten die hij aantreft. Vaak bouwt hij componenten uit de werkelijkheid samen tot een fictief beeld. Voor Tilmann Meyer-Faje biedt ‘het bestaande’ dan ook ruimschoots voldoende werkmateriaal. Hij pluist de wetmatigheden uit die onze omgeving beheersen, draait ze om en geeft ze een andere, verrassende betekenis. De architectuur en inrichting van gebouwen worden tegenwoordig vaak bepaald door global marktprocessen en bouwkundige eisen. Hierdoor worden lokale wensen en tradities grotendeels weggedrukt. Na een onderzoek dat Meyer-Faje eerder heeft gedaan naar communistische bouw, heeft hij zich nu verdiept in de Heerlense situatie. Heerlen heeft in de laatste honderd jaar diverse stedenbouwkundige en architectonische ideologieën omarmd die elders in de wereld werden aangehangen.

In kuS bouwt Meyer-Faje van klei een maquette van diverse markante gebouwen uit de groeitijd van Heerlen rond de jaren ‘60. De maquette presenteert een ideaalbeeld van de stad zoals deze volgens de ontwikkelaars in die tijd uit had kunnen zien. De compositie is weliswaar fictief, maar de gebouwen en elementen zijn deels nog aanwezig of reeds gesloopt of staan op de nominatie om gesloopt te worden. Nadat de maquette af is, brengt Meyer-Faje een verval in gang door een watersproeier op de maquette te richten. Het proces, dat voor het publiek zichtbaar is en enkele dagen zal duren, gaat zolang door totdat er niets meer van de gebouwen te herkennen is en er dus een volledige berg puin ligt. De opbouw en het verval worden op video geregistreerd. 

Tijdens de expositieopening op 8 juli waren de kleimaquettes te zien voordat het verval in werking wordt gesteld.


Over Heerlen als,
Heerlen is een interessante onderzoekscase. Enerzijds is de stad exemplarisch voor veel middelgrote gemeenten in de periferie, anderzijds lijkt het er in Heerlen allemaal net iets radicaler aan toe te gaan. Waar Heerlen in de gloriedagen van de steenkoolmijnen bijvoorbeeld een van de rijkste steden van Nederland was, bungelt het nu onder aan de lijst van aantrekkelijke steden en is er een hoge werkloosheid. Terwijl de bevolking begin vorige eeuw explodeerde, is Heerlen nu bestempeld als de meest krimpende en vergrijzende stad van Nederland. Ook op het gebied van criminaliteitscijfers was Heerlen uitzonderlijk doordat het zich als relatief kleine stad lange tijd kon meten met Amsterdam. Mede om van dat negatieve imago af te komen, investeert Heerlen momenteel - als een van de weinige gemeenten in Nederland - extra in cultuur. 

De basisgedachte van het onderzoeksprogramma van kuS is Heerlen als ‘generieke stad’, zoals omschreven door architect Rem Koolhaas. Een stad die niet meer in staat is om geschiedenis en identiteit op te bouwen, maar daardoor bevrijd is van haar historie en ruimte heeft gecreëerd voor nieuwe ideeën. Een stad die zichzelf telkens opnieuw kan definiëren. Twaalf internationale kunstenaars, ontwerpers, architecten en wetenschappers worden uitgenodigd om zich in Heerlen te verdiepen en de stad te herdefiniëren.


Openingstijden: woensdag t/m zondag 14.00-17.00 uur en op afspraak

Opening: 8 juli, 15.00u
Expositie: t/m 5 augustus 2012
Toegang: gratis.


> terug naar boven


Foto's opening


Foto's expositie


Foto's werk