Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

Jan Willem Deiman - Three Magnets
Opening: 20:00 uur, 7 december 2012
Tentoonstellingsperiode: 7 t/m 28 december 2012

Jan Willem Deiman onderzoekt in zijn werk modellen van de werkelijkheid. Door uitzonderlijke modellen te bewerken en in nieuwe verbanden te presenteren zet hij de toeschouwer aan tot een andere manier van kijken naar schematische representaties. Hij is gefascineerd door hoe men, door modellen te ontwikkelen, grip probeert te krijgen op een chaotische wereld die altijd in beweging is.

In het project Three Magnets legt hij een verband met de stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad Heerlen en de garden city movement. 

Heerlen zet al honderd jaar groenvoorziening in als stedenbouwkundig middel om de leefkwaliteit van woonwijken te verbeteren en om de sociale cohesie in de wijken te bevorderen. Al bij de inrichting van de eerste zogeheten mijnkoloniën zo’n honderd jaar geleden werden deze wijken ruim van groen voorzien. Een van de belangrijkste motieven was om sociale onrust, die in die tijd in Europa volop woedde, enigszins te temperen. Na de tweede wereldoorlog werd groen ingezet als middel om het ‘ideale wonen’ vorm te geven. Nu vormt Heerlen de centrumgemeente van Parkstad Limburg, een samenwerkingsverband van gemeentes in de voormalige oostelijke mijnstreek met als credo: ‘van zwart naar groen’.

Jan Willem Deiman gebruikt een eigen bewerking van het Three Magnets model, van de Brits stedenbouwkundige Ebenezer Howard, als vertrekpunt. Dit model is afkomstig uit Howard’s boek Garden Cities of To-morrow, waarin hij een utopische stad beschrijft waar de mensen op harmonieuze wijze met de natuur samenleven. Binnen de context van dit model laat hij lijntekeningen zien van het stedelijk landschap van Heerlen uit de jaren 60. In deze tekeningen zie je nog slechts de contouren van de destijds nieuwe hoogbouw. Die hoogbouw heeft inmiddels weer ruimte gemaakt voor de groene projecten die men daar nu wenst.
> terug naar boven


Foto's werk