Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

“Eeuwige Jachtvelden” 

Een tentoonstelling voor Heerlen door Maarten Dings

Met werk van Anton Dautzenberg, Bram Tackenberg, Daan Theunissen, Edith Eussen, Elisabeth Tonnard, Ivan Kasner, Jeroen Elsen, 
Job Laven, Leida Wieland, Michel Huisman, Paulien Föllings, Petra Dubach en Mario van Horrik en meer…

Opening:
vrijdag 13 december, 20:00 uur in kuS

Tentoonstellingsperiode:
13 december t/m 26 januari 2014

De succesvolle serie ‘Coming Home for Christmas’ was vijf jaar lang het moment waarop Kunstencentrum Signe uitgeweken kunstenaars tijdens de feestdagen terug haalde voor een groepstentoonstelling. In 2011 startte kuS met een nieuwe serie: ‘X-Mas Gifts’; waarbij een curator of kunstenaar uit Heerlen de gelegenheid krijgt om de eindejaarstentoonstelling samen te stellen. Een kerstcadeau van de kunstenaar/curator en kuS aan de stad. 

Dit jaar nodigden wij kunstenaar en curator Maarten Dings (Heerlen, 1979) uit. Hij liet de stad ruim tien jaar geleden achter zich. Inmiddels woont en werkt hij in Gent (België), waar hij fotografie studeerde aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Voor  ‘Eeuwige Jachtvelden’ keert hij terug om te zien hoe de Parkstad hem op artistiek en persoonlijk vlak gevormd heeft. In de tentoonstelling combineert hij zijn eigen foto-installaties en teksten met het werk van andere kunstenaars, die een band met Heerlen hebben. 
De komende weken zal hij regelmatig vanuit KuS werken aan het realiseren van een artistieke ‘wunderkammer’. Op magisch realistische wijze krijgen daar de persoonlijke herinneringen en droombeelden van de kunstenaar over zijn geboorteplaats vorm. Met deze indrukken in het achterhoofd wil hij een dialoog aangaan met het werk van de door hem uitgenodigde kunstenaars. 

Eerder dan zich te richten op de stedelijke problematiek of een regionale actualiteit, wil de tentoonstelling een poëtische zoektocht zijn. Feit en fictie lopen door elkaar heen, hoge en lage kunst wordt gecombineerd en zowel het werk van oude rotten als dat van aanstormend talent krijgt er een plaats. 

Maarten Dings ging op zoek naar ontmoetingen die (retrospectief) van invloed zijn geweest op zijn verhouding tot kunst; naar lokale ervaringen die hem gevormd hebben en beelden die zijn blikveld verruimd hebben. 
Ook Heerlense begrippen zoals Dancing Femina, VJV  Inpoet, het Droomkasteel op Heerlerheide en gebeurtenissen zoals de brand in oude ambachtsschool passeren hierbij de revue. Het uiteindelijke kerstcadeau zal pas tijdens de opening voltooid zijn. Tot die tijd wil de maker ervan open staan voor nieuwe mogelijkheden en toevallige impulsen. Hij ziet KuS als tijdelijke ontmoetingsplek voor geesten en objecten uit het verleden, die er een gesprek aangaan met het hier en nu.

‘Eeuwige Jachtvelden’ is een fictieve reconstructie van de Heimat. Een lofzang op de fantasie en hoe deze verankerd kan zijn binnen een stedelijk bewustzijn. We hopen jullie van harte te mogen verwelkomen en verheugen ons alvast een op fijne kerst!

—-
In het kader van het project binnen KuS verzorgt Maarten Dings ook enkele artistieke gastlessen op de Freinetschool OBS de Piramide in de Heerlense wijk Zeswegen. Dit is de wijk waarin hij opgroeide en de school waar hij ooit zelf les kreeg. Een kindertekening van zijn hand vormt tot op heden het logo van de school. Het is de bedoeling de resultaten van deze fotografische workshops ook een plaats te geven binnen de tentoonstelling. 

Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door:
Huis voor de Kunsten Limburg
Stichting Brand Cultuurfonds Limburg

Met dank aan:
(h)ear
Irik Bouw B.V.
Biljartcentrum Matchpoint B.V
> terug naar boven