Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

HEERLEN NU

Tijdens Cultura Nova

Voor Cultura Nova 2014 heeft kunstencentrum Signe (kuS) een vijftal Heerlenaren, die een nauwe affiniteit hebben binnen het culturele veld, gevraagd een reflectie en visie te geven op het HEERLEN van NU. Niet middels een simpele opsomming van hun eigen werk, maar in nauwe samenwerking met o.a. jong talent.


Om dit vorm te geven is het idee ontwikkeld een aantal speerpunten in Heerlen te gebruiken als uitgangspunt. Zo is er gekozen voor een vijftal locaties met allen een specifieke identiteit. Daarnaast worden verschillende disciplines zoals architectuur, fotografie, performances (poezie en geluid) en beeldend werk (denk aan installaties of wandschilderingen) ingezet om een dialoog tot stand te brengen met de desbetreffende locatie waarop de discipline wordt toegepast.

Tijdens Cultura Nova 2014 zullen bezoekers in staat worden gesteld zich in te schrijven voor workshops op de locaties en de daaraan gekoppelde disciplines. Deelnemers kunnen zich voor meerdere activiteiten inschrijven (mits voldoende plaatsingsmogelijkheid).

HEERLEN NU wordt vertegenwoordigd door vijf disciplines. De daaraan gekoppelde workshops zullen over vijf dagen worden verdeeld waarmee de focus op de locatie en ingezette discipline zal worden versterkt.

De deelnemers zullen in staat worden gesteld nieuw werk te maken waarin ook zij hun reflectie en visie op het HEERLEN van NU kunnen geven. De gekozen Heerlense kunstenaars hebben de functie hierin te stimuleren, en waar nodig te begeleiden.

De eindresultaten zullen gedocumenteerd en verwerkt worden tot een overzichtsportfolio die later als PDF via www.kunstencentrumsigne.nl ingezien en gedownload kan worden. Op deze wijze zal een brede (hernieuwde) visie over het HEERLEN van NU voor een ieder zichtbaar worden.

HEERLEN NU zal tijdens Cultura Nova tevens de functie hebben als ‘pilot’ en aanzet zijn van een programmaonderdeel van kuS (kunstencentrum Signe) in 2015 waarbij Heerlen nog meer onder de loep zal worden genomen.


HEERLEN NU

WORKSHOPS | LOCATIES | WANNEER | WIE | WAT

HEERLEN IN KAART
Locatie: ON mijnmuseum
Wanneer: Zaterdag 30 augustus | 14:00-16:00 uur
Wie: Bart Creugers + studenten MMA+
Wat: Architectuur workshop. Architectuur in de vorm van maquettes en tekeningen verspreid over het nabijgelegen terrein van het Nederlands Mijnmuseum. Middels een presentatie en groepsgesprek wordt een aanzet gegeven HEERLEN IN KAART te brengen.

HEERLEN IN KLANK
Locatie: Schelmenhofje
Wanneer: Zondag 31 augustus | 14:00-16:00 uur
Wie: Peter Moolenaar aka Raadsel + gasten
Wat: Klank workshop. Klankwerk door Peter Moolenaar ter inspiratie om HEERLEN IN KLANK door deelnemers van de workshop in kaart te brengen.

HEERLEN GETAGD
Locatie: Park Sittarderweg nabij Belastingkantoor
Wanneer: Maandag 1 september | 19:00-21:00 uur
Wie: Raenys Martis
Wat: Graffiti workshop. Murals en graffiti op panelen verspreid over het park dienen ter inspiratie om jongeren creatief aan te sturen om HEERLEN GETAGD zichtbaar te maken.

HEERLEN VERBEELD
Locatie: Maankwartier
Wanneer: Zaterdag 6 september | 14:00-16:00 uur
Wie: Anita Hondong
Wat: Fotografie workshop. Foto's van Anita Hondong verspreid over de buitenwanden van het bouwterrein rondom het Maankwartier dienen ter inspiratie om fotografisch uw HEERLEN te VERBEELDEN.

HEERLEN(S) VERWOORD
Locatie: Binnenplaats Savelbergklooster
Wanneer: Zondag 7 september | 14:00-16:00 uur
Wie: Amber-Helena Reisig
Wat: Poëzie workshop. Poëzie en verhalen voorgedragen uit eigen werk van de Heerlense stadsdichter Amber-Helena Reisig met doorlopend workshop HEERLEN(S) VERWOORD waarna de deelnemers hun eigen werk zullen voordragen.


Kosten voor deelname: € 7,50
Maximaal aantal deelnemers per onderdeel: 10
Aanmelden via: info@kunstencentrumsigne.nl


Deze acties en workshops zijn tot stand gekomen door samenwerking tussen kunstencentrum Signe, stichting (h)ear en Cultura Nova.
www.kunstencentrumsigne.nl
www.h-ear.org
http://cultura-nova.nl/home.html

> terug naar boven


Foto's opening