Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

Rotondekunst om bij het voorbijgaan stil te staan

Rollator staat midden in de samenleving

Eind vorige eeuw deed in Nederland de kleinere rotonde haar intrede. Vrijwel meteen gold deze cirkelvormige weg met een "eiland" in het midden als een uitgelezen plek om er kunstwerken te realiseren. Inmiddels zijn er in Nederland dan ook al enkele honderden kunstwerken bij rotondes geplaatst.

Op de Franciscusweg in Heerlen heeft de gemeente in samenwerking met kunstencentrum Signe (kuS) een speciaal kunstproject opgezet dat leerlingen van het nabij gelegen Bernardinus college betrekt bij de invulling van een wisselend kunstwerk bij rotonde "Kweekvijver" (zie hier voor meer info).

Het kunstwerk Rollator is een idee van Jules Beckers, architect en voorzitter van Kunstencentrum Signe. Het opzichtige kunstwerk, een reusachtige rollator, verwijst naar de verhouding tussen vergrijzing en mobiliteit die tekenend is voor de regio Parkstad.

Op vrijdag 26 juni wordt de zes meter hoge rollator door scholieren van het Bernardinus college en ouderen uit de buurt en zorginstellingen van de MeanderGroep Zuid-Limburg in processie naar de rotonde gebracht.
Om 11.00 uur verzamelen zij zich in de Bernardinus kapel alwaar het project nader zal worden toegelicht aan jong en oud door de initiatiefnemers en betrokken partijen. De Rollator processie start vanaf de kapel.

Rollator is tot eind 2015 te zien in de kweekvijver bij het Bernardinus college. Daarna krijgt de rollator een plek bij het hoofdkantoor van MeanderGroep Zuid-Limburg in Landgraaf.

"Het kunstproject adresseert in het voorbijgaan vraagstukken over ouder worden, beweeglijkheid, de verhouding tussen mens en techniek en de constante verandering van onze omgeving", stelt Jules Beckers. "Deze rollator staat voor de bewustwording dat zorgeloos leven voor de ouder wordende mens geen vanzelfsprekendheid is. Het houdt de discussie hierover in beweging."

Vergrijzing en mobiliteit
Rollator staat op een symbolische plek. Vanuit de rotonde kan men als verkeersdeelnemer verschillende kanten op. Een rotonde biedt een keuzemogelijkheid. Juist door hier een symbool van de afnemende mobiliteit te plaatsen, zet de plek aan tot reflectie.

"De rollator is voor menigeen wellicht een metafoor voor de verzorgingsstaat", verklaart Jules Beckers. "Maar het is ook een teken van veroudering, van afnemende mobiliteit. Door de samenwerking met de leerlingen van het Bernardinus college zijn ze als het ware deelgenoot geworden van de problematiek die de regio voor een groot deel kenmerkt. Ze worden er als verkeersdeelnemer mee geconfronteerd. Het zet hopelijk aan tot een veranderend besef van vergrijzing en mobiliteit. In Parkstad kent het straatbeeld al een grote hoeveelheid rollators."

Mentale actieradius
In het geval van het rollatorproject is Jules Beckers allereerst aan de slag gegaan met leerlingen van het Praktijkonderwijs Parkstad Limburg die diverse schaalmodellen hebben vervaardigd.

"Door met de leerlingen samen te werken gaan ze onwillekeurig nadenken over de bestaande problematiek van de vergrijzing. Veel kinderen komen helemaal niet in aanraking met ouderen. Kunst vormt dan wellicht een geschikte methode om de omgeving te verkennen en sensibiliteit te kweken. Het vergroot hun mentale actieradius. Deze kunst draagt kennis over en zoekt contact met de belevingswereld van jongeren. We kiezen voor de kweekvijver bewust kunstwerken die een verhaal vertellen of vragen opwerpen. Dit is een verhaal over verandering, mobiliteit en de zorg voor de toekomst. Je mag ervan houden of er zelfs aanstoot aan nemen. Het wil de maatschappelijke discussie voeden."

Voor de uitvoering van Rollator is een samenwerking aangegaan met kunstenaar Joerg Theissen. Deze heeft aan de hand van een door de MeanderGroep Zuid Limburg ter beschikking gestelde rollator het object voor de kweekvijver gemaakt.

(De rollator heeft inmiddels een nieuwe plek gekregen bij Meander Zorggroep in Landgraaf)

Over Kweekvijver

Sociaal-culturele context
In het kweekvijverproject verrijst onder regie van Kunstencentrum Signe elk halfjaar een nieuw kunstwerk bij de rotonde. Het zijn kunstwerken die zich op de een of andere manier inhoudelijk verhouden tot hun omgeving.

"Vraagstukken die raken aan de sociaal-culturele context van Heerlen en de regio Parkstad krijgen op die plek een artistieke vertaalslag. Kunst in de openbare ruimte verwijst idealiter dan ook naar die ruimtelijkheid. In de rotondekunst van de kweekvijver willen we nieuwe idee├źn over de verhouding tussen stad en kunst een kans geven zich te ontwikkelen."

Zichtbaar in de stad
De kweekvijver biedt kunst buiten de traditionele context van de White Cube van een galerie of museum. Het staat letterlijk midden in de samenleving.

"We willen als Kunstencentrum Signe bewust zo veel als mogelijk zichtbaar zijn in de stad. Wij wachten niet tot bezoekers bij ons aankloppen. Wij kiezen ervoor om naar buiten te treden en mensen in de openbare ruimte te confronteren met kunst. Dat brengt een interessante gedachtestroom op gang en het laat zien dat kunst midden in de samenleving staat. Men gaat er niet zomaar aan voorbij."

kuS (kunstencentrum Signe)
Heerlen, juni 2015

Zie ook:

> terug naar boven


Foto's expositie


Foto's werk