Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

IBA foto expositie 'MUTATIONS'
Expositie: 7 t/m 29 november
Opening: vrijdag 6 november om 20:00 uurRené Seijben opent de expositie en geeft een voordracht over de 'Parkstad Leisure Ring'

'Mutations' Parkstad Buitenring
In deze foto expositie wordt dieper ingezoomd op de aanleg van de Buitenring in de gemeentes Nuth, Heerlen, Schinnen, Onderbanken en Landgraaf.
Deze aanleg brengt zichtbaar veel veranderingen - mutaties – teweeg.

In het kader van de IBA Parkstad en in navolging van onze eerste fotosafari 'Bergen van Steen', documenteren 23 fotografen deze mutaties in hun huidige hoedanigheid. Een selectie uit de foto’s die op 4 oktober j.l. door de deelnemende fotografen op de fotosafari langs de Buitenring zijn gemaakt, zijn in de expo te zien.

Zie ook: euregioDOC

--------

Op 20 september 2015 is tijdens de expositie IBA meets IBA, te zien in Schunck Glaspaleis te Heerlen, het handboek IBA uitgebracht. Dit handboek is een verzamelraam, een breed kader waarin observaties opgenomen zijn om zowel problemen als kansen voor de regio te formuleren. De observaties hebben als doel oppervlakkige en vruchteloze ontwerppraktijken te voorkomen en te voorzien in een plan van aanpak voor de problematieken van Parkstad.
Het boek geeft een analyse van de streek en behandelt plekken die exemplarisch zijn voor hoe het op plekken fout is gegaan. Desoriëntatie en verloedering zijn present op plaatsen die door sloop of herstructurering van wegen of andersoortige ingrepen hun identiteit en ordening hebben verloren.

Bekijk hier de PDF van het IBA BOOK 2015 'zoom in level'

Zoom in op Parkstad
Dieper ingezoomd worden kritieke gebieden zichtbaar die veel veranderingen - mutaties - hebben ondergaan, maar nog geen balans gevonden hebben. Wij gaan deze plekken vastleggen in hun huidige hoedanigheid in navolging van onze eerste fotosafari Bergen van Steen.

We onderscheiden een drietal gebieden die we de komende tijd één voor één zullen bezoeken, te weten:

PARKSTAD NOORD
Het noorden van Parkstad met Nuth, Amstenrade, Hoensbroek en Brunssum wordt gekenmerkt door de ingrijpende aanleg van de nieuwe buitenring.PARKSTAD CENTRUM
Rondom het station, de voormalige mijnterreinen, de snelweg en de ringen vonden de meest ingrijpende transformaties plaats. Bestaande relaties in het stedelijk weefsel werden verbroken en gingen gepaard met een verlies van oriëntatie en identiteit.

PARKSTAD ZUID
De zuidkant van Parkstad met haar gunstige ligging ten opzichte van de snelweg bevat de hoogste concentratie aan bedrijventerreinen.
Ook wordt hier de invloed van de grens met Duitsland voelbaar - voor bedrijven een aantrekkelijke factor als vestigingslocatie.

De eerste fotosafari met als thema “Mutations” was op 4 oktober 2015 met als bestemming Parkstad Noord - Buitenring.

Ter kennisname
Zoals reeds eerder aangegeven wordt vanaf 6 november 2015 een selectie van aangeleverde foto's getoond in de expositie te kuS en zullen foto's op euregioDOC worden getoond.

Daar wij een directe link hebben naar de IBA Parkstad bestaat de mogelijkheid dat ook daar foto's te bewonderen zullen zijn en tevens kostenloos voor publicaties gebruikt mogen worden door een van eerder vernoemde partijen.
Wanneer je deelneemt aan de fotosafari ga je met bovenstaande akkoord en specifiek dat vernoemde partijen de foto’s vrij mogen gebruiken zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd zijn.
Indien je de foto’s indient bij kuS stem je hiermee in en verleen je je medewerking aan het project EuregioDOC.


Organisatie:
Mike Kramer
Josee van Steenbrugge
Jules Beckers

Curatoren:
Rikkie Vreuls
Philip Driessen

Deelnemende fotografen: 
René Bradwolff
Ton Pieter ten Brink
Goos Bronkhorst
Philip Driessen
Francy Finke
Romy Finke
Fred Flecken
Armand Franssen
Léon Goossens
Tom Gordebeke
Petra Haakma
Angelique Huynen
Per Janssen
Henk Kuijpers
Marina Nefkens
Roel Raeven
Judith van Rooy
Rolf Schins
Thijs Spiertz
Inge Verjans
Josine Vink
Rikkie Vreuls
Roy Wanders

> terug naar boven