Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

Expositie 'IBA Studentenplannen' in kuS
Expositie: 10 oktober t/m 1 november
Opening: vrijdag 9 oktober | 20:00 uur
Tijdens deze expositie wordt werk getoond van:
• Studenten afstudeeratelier 'Studio Parkstad' van de TU Eindhoven
• Studenten Academie van Bouwkunst Maastricht in kader van de Future Urban Regions City Oost Heerlen


Opening met boekpresentatie studentenplannen Oranjenassaustraat van Rietveld Academie en Academie van Bouwkunst Maastricht in kuS.

Piranesi in Parkstad: leren van ‘Romeinse architectuur’
Ter gelegenheid van het afscheid van dr.ir. Gijs Wallis de Vries als universitair hoofddocent aan de TU Eindhoven, na een dienstverband van bijna 30 jaar, maakten 4 studenten van Studio Parkstad TU/e een tentoonstelling over Piranesi’s reconstructie van het Marsveld in Rome. Wallis de Vries promoveerde 25 jaar geleden op dit onderwerp, en beschreef toen de verschillende ruimtelijke belevingen die Piranesi’s reconstructie in zijn stadsplattegrond suggereert. Nu is de verwoording van die beleving vertaald in prachtige maquettes. De maquettes laten in kurk zien wat er van het verleden van Rome in werkelijkheid is overgebleven; in hout is toegevoegd wat Piranesi daarbij bedacht als ‘reconstructie’.
Een uitgebreidere tekst inclusief enkele afbeeldingen over dit project is hier als PDF te downloaden. Hier vindt u nog een toelichting bij de expositie ‘Archescape - The Piranesi flights’, als onderdeel van ‘Piranesi in Parkstad’.

Bij de expositie verschijnt de publicatie ‘ARCHESCAPE. THE PIRANESI FLIGHTS’ bij Uitgeverij Duizend & Een. Met bijdragen van Lars Spuybroek (The Acrobatics of the Figure: Piranesi and Magnificence); Gijs Wallis de Vries (ARCHESCAPE. The Piranesi flights); Jos Bosman (cover text). Te koop tijdens de expositie a 10 euro.

De expositie is in Heerlen te zien tot en met 1 November 2015, in kunstencentrum Signe, en reist vervolgens verder naar Antwerpen, Delft, Den Haag, Edinburgh, Gent, Leuven, Luik, Madrid en New York. De vier studenten van Studio Parkstad TU/e die het onderzoek (onder supervisie van Wallis de Vries) en de maquettes uitvoerden zijn: Manon Deijkers, Christian Hazeleger, Mieke van Herwijnen en Jorrit Klaver. 
Studio Parkstad TU/e toont naast en in relatie tot de Piranesi Flights twee andere projecten waarin de Romeinse verbeelding een rol speelt: 
De kledingwinkel Beltgens te Maastricht, ontworpen door Wiel Arets en Max van Beers met een hof waarin een sokkel met daarop een Romeins hoofd staat. Van deze winkel is een analyseschets op multiplex en een maquette in multiplex hout, met geprinte kunststof details te zien.
Het afstudeerproject van KyoungHo Choi waarin hij voorstelt om het kasteel Schaesberg bewust een ruïne te laten, met een inrichting van het terrein als horticultuur-locatie; met de ruïne van het kasteel als plek voor een klein zaden-museum, terwijl binnen de contour van de voormalige boerderij een platvorm met functies wordt voorgesteld die belangstellenden voor horticultuur dienen.

Krimp & Leegstand - Academie van Bouwkunst Maastricht
Krimp en leegstand van gebouwen zijn connotaties die sinds de mijnsluiting met Heerlen en Parkstad verbonden zijn. Het studieatelier richt zich op hergebruik met nieuwe ontwikkelingsstrategieën voor stedenbouwkundige en architectonische transformaties. De drie studentenplannen zijn gesitueerd aan de oostzijde van de Heerlense binnenstad waar leegstand van grote complexen een steeds urgenter probleem is. Gebouwen zijn leeg achter gelaten door het Arcus College en het voormalig ziekenhuis. Het Amrath Hotel komt ook leeg vanwege faillissement. Deze instituties verloren hun sociaal culturele verbondenheid met deze plek. De buitenruimte tussen de gebouwen is schraal, gefragmenteerd en onaantrekkelijk. Relaties met het hooggewaardeerde landschap en de Caumerbeek zone vormen een belangrijk startpunt en kans voor de herontwikkeling van het gebied.

Channah Mourmans - Arcus college 'Speelplaats'
Het project voor de transformatie van het voormalig Arcus College laat zien dat het gebouw zich radicaal beter tot de straat verhoudt als het wordt gesitueerd in een ommuurde tuin. In de tuin valt de typologie van het gebouw op zijn plek en wordt de straatruimte eromheen beter gedefinieerd.

Voorstellen voor mogelijke nieuwe functies tonen de flexibiliteit van het gebruik aan. Het project agendeert niet alleen de mogelijkheden van hergebruik maar toont tevens aan dat de wijze waarop dit gebouw, en wederopbouw gebouwen in het algemeen, zich aan de straat adresseren van cruciaal belang is voor hun toekomstwaarde. De naam van het project toont aan dat er met het gebouw gespeeld kan worden en refereert aan een belangrijke plek van de voormalige bestemming van het gebouw, de speelplaats.

Deze speelplaats heeft plaats gemaakt voor de twee soorten tuinen: de gesloten tuin en de open tuin. Het grootste gedeelde van het gebouw is openbare ruimte geworden en daardoor toegangelijk voor elke bezoeker, de voormalige gangen van het schoolgebouw worden publieke 'straten'. De klaslokalen kunnen verhuurd worden als ateliers of werkruimte en zijn verbonden aan de 'nieuwe straten' van Heerlen.

Meghan van der Maas - Voormalig beddenhuis
Het project voor de transformatie van een voormalige ziekenhuistoren is gebaseerd op een serie interviews die uitwezen dat er een kloof bestaat tussen de doelgroepen ouderen en studenten. Het project simuleert een opgave voor huisvesting van ouderen en studenten in dit gebouw.

Recent zijn hiermee in andere steden succesvolle experimenten gestart. Zowel de nieuwe typologie als het herontwerp van de buitenruimte geven aanleiding tot ontmoeting en medegebruik door de verschillende doelgroepen. Voor Heerlen zijn de vestiging van deze twee doelgroepen momenteel het meest kansrijk om krimp in te dammen.

Roel Raeven - Grand Hotel
Het project voor de transformatie van het Amrath Hotel zet in op het sterk verbeteren van het vestigingsklimaat voor studenten. Het gebouw wordt getransformeerd door het verbeteren van de inplanting, het afpellen van de gesloten gevels en het toevoegen van addities die het gebouw geschikt maken voor de nieuwe doelgroep.

Heerlen heeft reeds een toename aan hbo studenten, maar er is nog een veel grotere groep (43.000 studenten) uit Aken (D) te huisvesten. Heerlen zet in op een snellere OV verbinding met Aken voor meer synergie in de regio. Een grote menging van functies in een gebouw met voorzieningen voor studenten uit de regio is de kans die in dit project zeer aantrekkelijk wordt gepresenteerd.


Deze expositie kwam tot stand door samenwerking tussen IBA Parkstad en kuS - kunstencentrum Signe

Zie ook: Heerlen.Lab
> terug naar boven


Foto's opening


Foto's expositie


Foto's werk