Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

Han Rameckers
28-11-04 / 24-01-05

Han Rameckers
28-11-04 / 24-01-05

Op 28 november 2004 zal om 16.00 uur in kunstencentrum Signe, Willemstraat 91a te Heerlen, op feestelijke wijze de expositie van Han Rameckers onder de titel 'l'homme, mensch, man, uomo' worden geopend. Deze expositie is de eerste expositie na de recentelijke verbouwing van het kunstencentrum.

De expositie zal worden geopend door Frédérique Bergholtz, directeur van het Maastrichtse kunstencentrum Marres.

Bij deze tentoonstelling zal de 'winkel' van kunstencentrum Signe, centraal gelegen in de binnenstad van Heerlen, worden opgevat als één grote etalage, hetgeen door het open karakter van de gevel en de achterliggende ruimte van het centrum heel goed mogelijk is. In deze grote etalage zal, zichtbaar vanaf de straat zijde, een directe beeldende dialoog met buurtbewoners en passanten worden aangegaan.
De schilderdoeken worden niet aan de muren gehangen, maar worden geordend in de ruimte. Speelgoedelementen worden vibrerend
en visueel aantrekkelijk geabstraheerd en vervat in monochromen (ca. 220 x 180).
Observaties van paradoxen in onze concrete werkelijkheid worden schilderkunstig vertaald en zullen het publiek uitdagen tot reflectie en reactie.

Deze tentoonstelling past in een reeks, waarvoor sinds 2002 een aanzet is gegeven.

Stichting Singe, sinds 1985 werkzaam in de oostelijke mijnstreek, wil in kunstencentrum Signe in de komende beleidsperiode een nieuwe reeks van activiteiten realiseren waarbij de komende tijd met name de relatie tussen ordeningsprincipes zoals gebruikt in de kunst, de economie en de stedelijkheid centraal staan.

Sinds 2002 is er een nieuwe beleidsperiode in werking getreden, waar binnen een klein aantal activiteiten sindsdien heeft plaats gevonden. De tentoonstelling van het werk van Rameckers volgt onmiddellijk op de verbouwing die op dit moment plaats heeft.
In het werk van Rameckers staat de wisselwerking tussen mens en omgeving centraal. In zijn werk wordt er gebruik gemaakt van ruimtelijke aspecten en de ordening. Het lokale houdt verband met het globale.

Tegelijkertijd bestaat er een wisselwerking tussen levensbeschouwelijk vragen en lichtvoetige oplossingen. Slechts de schone schijn en de contouren van de zware thema's worden aangegeven in het werk.
De innerlijke betekenis en diepgang moet de toeschouwer er -ieder voor zichzelf en op eigen wijze- aan geven. De wereld van vandaag bestaat uit evenveel werelden als er wereldbewoners zijn.

De kunstenaar en het kunstencentrum gaan in de maanden waarin de expositie loopt een permanente dialoog aan met de bewoners van de wijk grasbroek-mezenbroek-schandelen met als oogmerk om informatie over hun gevoel voor schoonheid en identiteit uit te wisselen.

Deze expositie wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Heerlen, Provincie Limburg, en Urban II.
De expositie zal lopen
tot februari 2005.


Han Rameckers:

Reviewing the portfolio of works from the past five years, one notices that the work can as easily be a sculpture, painting, reproduction, text, installation or photo. The used materials are almost conventional, in each case simply handcrafted. We overlook the work of a village boy, who by way of the city almost effortlessly travels the global village.

Besides the diversity in format the works offer a great spectrum of conceptual main points. In general this work aims to please esthetically while it also suggests referring to important questions of life with a fair amount of malicious playfulness. The way these vital questions are reflected show a critical mind with a happy nature.

Above all, it tries to convey the intention that any answer to life's mysteries will not be revealed here and now. We have to accept this without subcoming to the unbearable lightness of being.
Of these heavy themes only the edges, the shiny outside, is shown. We all have to expose the inner meaning ourselves. The
world in 2002 consists of about 6 billion worlds, after all.

I will gladly walk you through the works in this portfolio.

> terug naar boven


Foto's expositie


Foto's werk