Op dit moment is er geen expositie in kuS. Kijk in de agenda voor meer info!
Geen toekomstige activiteiten gevonden.

>> agenda

Door-Gronden;
Parkstad/Heerlen door-gronden;
van zwart naar groen naar...
06-03-05 / 16-04-05

Kunstencentrum Signe te Heerlen presenteert:
'Parkstad/Heerlen door-gronden; van zwart naar groen naar...'

Een tentoonstelling door 12pm-architecten (Pnina Avidar en Marc Schoonderbeek) in samenwerking met Erik Havadi, Joost Hulshof, Juliette van der Meijden, Sang Lee en Joris Weijts.
In deze tentoonstelling wordt tevens onderzoekswerk getoond van studenten van de TU Delft, faculteit bouwkunde, studio
grenscondities.

Openingsreceptie: zondag 6 maart om 15.00 uur te Signe.

Speciale persvoorbeschouwing verzorgd door de samenstellers van de tentoonstelling zondag 6 maart om 12.00 uur (voorafgaand aan de openingsreceptie)

Het project 'door-gronden...' gaat op zoek naar de invulling van het begrip identiteit en een besef van eigenheid in Heerlen. Het project zal een ontwerpstrategie tonen die 'de groenste stad van Nederland' nog groener wil maken, haar 'natuurlijke eigenschappen' radicaal en expliciet wil onderzoeken en haar plaats binnen de 'parkstad' thematisch ontwikkelen.

Al enige decennia wordt Heerlen vooral vanuit een problematische optiek benaderd. De sluiting van de mijnen, de sociale opbouw, de hoge werkloosheid, de enorme drugsproblematiek zijn slechts enkele van de voornaamste redenen die de aandacht voor Heerlen hebben gegenereerd.

Het project 'door-gronden...' wil juist de specifieke kenmerken van Heerlen benoemen en verder ontwikkelen. Het groene karakter, bijvoorbeeld, dat nog nauwelijks ontwikkeld lijkt; het gefragmenteerde karakter van de opbouw van de stad dat nog nauwelijks gezien wordt als een potentie die kan worden versterkt.
Door het versterken van specifieke kenmerken van de stad Heerlen, schetst het project 'door-gronden...' een mogelijke toekomstige ontwikkeling van Heerlen.

'door-gronden...' stelt de stedelijke conditie als basis voor de architectonische daad. Het poogt een inzicht te verschaffen in de huidige praktijk van het 'in kaart brengen' van stedelijke nederzettingen en de vertaling van deze kaarten naar architectonische handelingen. Kaarten zijn, in deze context, een 'grafische weergave dat het ruimtelijke begrip verschaft in concepten, condities, processen en evenementen in de menselijke wereld'.

In 'door-gronden...' wordt in de regio Parkstad een lineaire groenstructuur geprojecteerd. Heerlen fungeert als een 'test-case' voor de gehele regio. De structuur en haar patronen organiseert een aantal thema's die relateren aan de specifieke stedelijke en landschappelijke kenmerken in Heerlen, te weten:

* discontinuiteit
* het cyclische proces
* slow city

Het project laat de mogelijkheden van zo'n aanpak zien op verschillende schaalnivo's: van een regionale, planologische strategie om het landschappelijke karakter van de regio verder te ontwikkelen naar lokale interventies in Heerlen die de transformatie van de stad onder invloed van een 'groene visie' laat zien.

'door-gronden...' herneemt de elementaire, doch verwaarloosde taak van zowel stedenbouw als architectuur om toekomstige, visionaire plannen te ontwikkelen als instrument om het denken over stedelijke en landschappelijke ontwikkelingen te stimuleren.


'Parkstad/Heerlen door-gronden; van zwart naar groen naar'

Een tentoonstelling door 12pm-architecten (Pnina Avidar en Marc Schoonderbeek) in samenwerking met Erik Havadi, Joost
Hulshof, Juliette van der Meijden, Sang Lee en Joris Weijts.

In deze tentoonstelling wordt tevens onderzoekswerk getoond van studenten van de studio grenscondities van de faculteit bouwkunde van de TU Delft.

Over de deelnemers:

12pm-architecten is een architectenbureau voor ontwerp en onderzoek te Amsterdam, in 1998 opgericht door Pnina Avidar (isr) en Marc Schoonderbeek (nl). 12pm-architecten maken ontwerpen voor verschillende schaalnivo's.
Beide architecten van 12pm zijn tevens actief als redacteur van het tijdschrift oase, zijn medeoprichters van 66east-centre
for Urban Culture in Amsterdam, hebben een coördinerende functie bij onderwijsinstellingen (resp. faas te Tilburg en TU Delft) en schrijven regelmatig kritieken in de vakbladen.

Erik Havadi (Hon) is een architect die, na zijn studie aan de faculteit bouwkunde van de Budapest university of technology and economics, recentelijk met lof de post-graduate opleiding aan de TU Delft heeft afgerond. Hij heeft als architect gewerkt bij verscheidene, vooraanstaande Hongaarse architectenbureaus.

Joost Hulshof (NL) is recentelijk afgestudeerd aan de faculteit bouwkunde, TU Delft. hij studeerde eerder aan de Etsam te Madrid en aan Upenn in Philadelphia. Momenteel werkt hij als architect bij Altoon + Porter Architects in Amsterdam.

Juliette van der Meijden (NL) is directeur/oprichter van 'Urban Visions', een stedenbouwkundig ontwerpbureau in Den Haag dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van stedelijke visies.

Sang Lee (VS/Z-K) is een architect met een eigen bureau in New York en Rotterdam en werkt momenteel aan enkele projecten ondersteund door de Europese commissie. hij is voorts actief bij diverse onderwijsinstellingen in de v.s en Nederland.

Joris Weijts (NL) werkt momenteel als architect bij West 8 te Rotterdam. Daarvoor werkte hij bij o.m.a., de Architecten CIE en TU Delft, Shigeru Ban en Benthem & Crouwel.

Deelnemende studenten van de faculteit bouwkunde, TU Delft zijn: Pieter Hoen, Takashi Matsuura, Erik Roessingh van Itterson, arno van schaik, en niels de vries.

12pm-architecten
Tichelstraat 23, 1015 KR Amsterdam
t: +31.20.42.75.271
e:
12pm@ooo.nl

> terug naar boven


Foto's expositie


Foto's werk